Mobility Visit

Je voertuig valt onder de regels van de lage-emissiezone en je wil de alternatieven ontdekken in Brussel? Neem gratis deel aan Mobility Visit, zodat je je leefomgeving, gemeente en gewest opnieuw eigen kunt maken.

Op zaterdag 17 oktober van 10u tot 12u30 kan je een voormiddag lang alle aanwezige vervoersmiddelen, zoals steps en elektrische fietsen, S-treinen, de vervoersmiddelen van de MIVB, deelauto’s, taxidiensten en begeleidende oplossingen voor personen met een beperkte mobiliteit testen in de Sint-Guidowijk. Dankzij gespecialiseerde navigatie-applicaties leert u deze verschillende diensten combineren.

Sint-Guidoplein
Inschrijvingen: https://maestromobile.typeform.com/to/y5AAZQiX

Deze activiteit is voorgesteld in het kader van de Europese Week van de Lokale Democratie. Om het volledig programma te raadplegen, click hier.