Ontmoeting met het college: Broek-Moortebeek-Peterbos

Kom kennismaken met het college in uw wijk op 28 maart 2022 om 19u00!

Een avond om:

  • de resultaten van de online enquête over het leven in uw wijk te ontdekken
  • de grote gemeentelijke projecten te leren kennen die u aanbelangen
  • met de verkozenen over uw wijk uit te wisselen
  • de prioriteiten mee vast te stellen die als basis zullen dienen voor de inspraakmomenten met deliberatie die daarna georganiseerd zullen worden

Weet u niet zeker of u in de participatieve wijk ’Broek-Moortebeek-Peterbos’ woont?
Bekijk dan deze kaart.

Adres: Agora zaal, Peterbospark, blok 17A

Interesse om deel te nemen?
Schrijf u in: participatie anderlecht.brussels of 02 558 08 21
voor 24 maart 2022

Broodjes en een drankje zullen worden voorzien.

Ontdek alvast het participatieplatform MijnOpinie met de resultaten van Anderlecht.