Infosessie "Vooruit met de wijk 2023"

De doelstelling van de projectoproep is om het leefkader van een wijk te dynamiseren en te verbeteren, door zijn bewoners te mobiliseren rond milieubescherming en duurzame ontwikkeling doorheen de volgende thema’s; voeding, hulpbronnen, collectieve compost, natuur en biodiversiteit, openbare netheid en mobiliteit.

Neem deel aan onze infosessie om over uw projecten te praten en al uw vragen te stellen ! Georganiseerd in de vorm van discussietafels, geven ze je de kans om de verschillende thema’s van de projectoproep te bespreken, en om andere projectleiders te ontmoeten die vanaf het begin van het project een kostbare hulp kunnen zijn.

Op dinsdag 4 april van 18u30 tot 20u30
Bij BEL, op de site van Tour & Taxis, Havenlaan 86c/3002
.