Meer biodiversiteit tussen Neerpede en het Scheutveldpark.

Wil je meedenken over meer kwalitatieve open ruimte rond de Shakespearelaan en het Scheutveldpark?

Vergezel de gemeente dan op een georganiseerde wandeling in kader van een studieopdracht voor de opmaak van een masterplan open ruimte vanaf het Scheutveldpark, over de Shakespearelaan tot aan de Westland.
  • Hoe krijgen we meer natuur in Kuregem-Bara?
  • Hoe krijgen we meer natuur in Kuregem-Bara?
  • "Een nieuwe toekomst voor het Biestebroekdok" - Het BBP werd aangepast en aangevuld!
  • "Zinnedigue"
  • 10 jaar Participatiehuis