Megafon is een burgerparticipatieproject dat meerdere jaren loopt.

Een project in 7 wijken:

JPEG

Een project in 3 fasen:

Fase 1 – Online onderzoek
Juni - juli 2021

In de hele gemeente is een online onderzoek uitgevoerd om informatie te verzamelen over de ervaringen van bewoners in hun wijken, om input te leveren voor de volgende twee fasen.

1342 mensen hebben op dit onderzoek gereageerd.

Fase 2 – Ontmoetingen met het College
September 2021 – mei 2022

In elke wijk werd een ontmoeting georganiseerd tussen het College en de bewoners. Deze ontmoetingen verliepen in drie momenten:
 Een presentatie van de resultaten van het onderzoek
 een presentatie door het College van de grote projecten die voor de wijk zijn gepland
 een workshop om de prioritaire thema’s voor de wijk te bepalen met het oog op fase 3

Fase 3 – Burgervergaderingen
November 2022 - in uitvoering

In elke wijk werd of wordt een Burgervergadering opgericht.

Om deze vergadering te vormen worden alle inwoners van de wijk uitgenodigd zich in te schrijven. Uit de ingeschreven personen worden er 30 geloot om een diverse vergadering te vormen.

De Burgervergadering komt tweemaal bijeen om projecten voor de wijk voor te stellen, op basis van de bezorgheden die in de vorige fasen werden bepaald. De projecten worden vervolgens ter stemming voorgelegd aan alle inwoners van de wijk. Ten slotte komt de Burgervergadering nogmaals bijeen om beraadslagingen op te stellen voor de projecten die de meeste stemmen hebben gekregen voor een totaal budget van 75.000 euro. Deze beraadslagingen worden vervolgens voorgelegd aan het College en de gemeenteraad. Na goedkeuring worden de projecten door het gemeentebestuur uitgevoerd.

Alle info over dit project vindt u op ons platform: https://anderlecht.monopinion.belgium.be