De doelstelling van de projectoproep bestaat erin om burgerinitiatieven ten gunste van de inwoners van Anderlecht te ondersteunen. De projectoproep richt zich tot inwoners, bewonersgroepen, wijkcomités en verenigingen. De initiatieven moeten criteria rond vijf thema’s omvatten : sociaal, economisch, ecologisch, cultureel/artistiek en netheid.