In deze rubriek publiceren we de projectoproepen die vzw’s, wijkcomités of bewonersgroepen kunnen ondersteunen om hun projecten rond burgerparticipatie te verwezenlijken.